© Apie teises

Visa informacija esanti  t a n d e m i r l i  tinklapyje
yra  t a n d e m i r l i   nuosavybė.

Tačiau, šią informaciją galima laisvai kopijuoti, platinti ir naudoti
NE KOMERCINIAMS TIKSLAMS
, t.y. nereikia  t a n d e m i r l i  sutikimo, norint čia publikuotą informaciją kopijuoti ir platinti/talpinti nekomercinės paskirties tikslais.

Nekomercinės paskirties tikslais be kita ko laikoma  t a n d e m i r l i  publikuotos medžiagos naudojimas – asmeniniams ir viešiesiems – nekomerciniams tikslams,  t.y. čia rasta informacija gali būti naudojama tinklaraščiuose, internetinėse svetainėse, rengiant įvairiausio pobūdžio mokomąją medžiagą, vedant viešas ir asmenines diskusijas ir pan., jei tik tai nesusiję su atvira ar užslėpta komercija.

Komercinės paskirties tikslais laikomi tikslai, kuriais siekiama tiesioginės ar netiesioginės ekonominės ar komercinės naudos.

t a n d e m i r l i  tinklapyje publikuotą informaciją KOMERCINIAIS TIKSLAIS kopijuoti, platinti ir naudoti be išankstinio, rašytinio  t a n d e m i r l i  sutikimo GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA. Atsakomybė už šios sąlygos nesilaikyma numatoma pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės normas.